Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1879

Anmärkning

Protocoll, hållet vid Kommunalstäm-
ma med Kloster socken i Socken
stugan den 16 Augusti 1879.

§ 1.
Till ombud att närvara vid sammanträde inför Krono-
fogden i tingshuset i Eskilstuna denna dag kl.11 fm.
för att jemte ombud från Öster- och Vester Rekarne
Härads samtliga Kommuner höras öfver väckt för-
slag om provinsialläkarestationens förflyttande från
Eskilstuna till Thorshälla utsågs Herr patron O.
Olsson i Skiftinge.

§ 2

Vid föredragning från landtbrukaren W. Carlsson
inkommen af Kommunal nämdens tillstyrkande
utlåtande åtföljd ansökning att få under nästin-
stundande försäljningsår idka mindre partihandel
med bränvin vid Grönsta N:o 3 i Kloster Socken
beslöts stämman enhälligt att jemte handlingarnes
öfverlemmnande till Konungens Befallningshafvan-
de tillstyrka bifall till ansökningen.

Samma dag uppläst och godkändt.

/ L;P;Åkerman /
/ J,E,Olsson /
/ A,V,Noréus /

Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 24 Augusti
1879 af
/ Er;Gotth;Åbergh. /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 augusti 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106085.

Personrelationer