Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 april 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 april 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalstämma med Kloster Socken
i sockenstugan den 16 April 1904.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
H. Engström och A Sahlin.

§2.
Föredrogs Källarmäst Eugén Barnabe an-
sökan om rätt till utskänkning vid
Sommarluststället Djurgården i likhet
med föregående år från och med
den 1 maj 31 Sept. innevarande år
söckendagar fr. kl. 9. f.m. till 11.
e.m. Sön och helgd. från kl. 1. till 5.
och 6 till 11. e.m. derstädes få utskän-
ka vin och Spirituösa drycker
i förening med värdshusrörelse
under öfverläggningen yrkades
dels afslag, dels bifall. men
blef det sednare förslaget med
öfvervägande Ja besvaradt.

§3.
Till ledamöter i taxeringsnämden för
innevarande år valdes J. E. Olsson.
Skiftinge (ledamot af bevillnings-
beredningen

Fjerdingsman Oskar. Andersson.
Sm arb. F. Östergren. Ahlvik.
Gårdseg. O Carlsson. Olivehäll
landtbr. A. Ahlborg. Grönsta.,
Samt till suppleanter att tjenstgöra i
den ordning de här nämnas

Gårdseg. Herman. Wennerdal. Jennedal.
Hilmer. Engström Tunafors.
Fabriksarb. E. E. Björkström Björkviken.

§4.
Framställdes önskan att tiden för
Kommunalstämmans hållande
måtte ändras till kl. 1 på dagen
eller kl. 12. helst Lördagarna.

Som ofvan
/Aug Olsson/

Justeradt.
/A, Sahlin./
/Joh, H, Engström/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 17 April 1904 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 april 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106083.

Personrelationer