Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 juli 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 juli 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Stämma med Kloster Socken i Socken
Stugan den 15 Juli 1883.

§1.
Kommunens röstberättigade medlemmar hade till denna
dag blifvit kallade för att höras i anledning af
komiterades för reglerande af rikets indelnin
gar underdåniga betänkande i bil. A. Södermanlands
län Nr:o 16 rörande öfverflyttning af fastigheter
dels från Kloster Socken till Eskilstuna Stad och dels
från Eskilstuna Stad till Kloster Socken; och beslöt
stämman prostera mot bifall såväl till de af
komiterade gjorda framställningar som ock hvad
angår det af Eskilstuna Stadsfullmäktige
gjorda förslag rörande lägenheten Stensborg samt
under yrkande, att Kommunen i intet fall må åläggas
deltaga i kostnad för öfverflyttning, i fall sådana mot
kommunens bestridande skulle ifrågakomma; och utsågos
Herrar O. Olsson på Skiftinge och L. F. Östervall på
Stensborg att Thorsdagen den 19 dennes justera detta
protokoll hos ordföranden.

Som ofvan.
/L; P; Åkerman/

den 19 Juli 1883 Justerad.
/O, Olsson/
/L, F, Österwall/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 juli 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106072.

Personrelationer