Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 augusti 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 augusti 1868

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstämma
med Klosters Socken den 15 Augusti 1868.

{§.1.}
Landtbrukaren A. P Andersson i Helgesta
utsågs till Ombud för Socknen, att bevista ut-
lyst sammanträde med Öster och Wester Rekar-
ne Häraders Lazarétts Intressenter å Tingshuset
den 15. Augusti Kl: 10. f: m:, och skulle detta pro-
tocoll tjena som fullmakt.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat.
/Olof Ericsson/
/Adolf Aulin./
/I J, Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 augusti 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106068.

Personrelationer