Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 april 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 april 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalstämma med Kloster
socken i sockenstugan
den 15 April 1893.

§ 1.
Att justera detta protokoll valdes
Herrar Anders Larsson Grönsta och Anders
Eriksson. Qvinnersta.

§ 2.
Till ledamöter i taxeringsnämden för detta
år valdes Herrar Aug. Olsson Qvinnersta.
J. E. Olsson. Skiftinge
Fabrikör Joh. Engström Tunafors
samt till suppleanter
Herrar C. Carlsson. Röksta
Herrar Anders Eriksson. Qvinnersta.

§ 3.
Mantalslängden för innevarande år företeddes
granskades och godkändes.

Som ofvan.
/Aug, Olsson,/

Justeradt.
/Anders Larsson/
/Anders. Eriksson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 23 April 1893
af
/J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 april 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106067.

Personrelationer