Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 juni 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 juni 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommu-
nalstämma med Kloster
Socken den 14 Juni 1865.

Hemmansegaren Carl Olsson i Glömsta
utsågs af stämman enhälligt till Elektor
för Kloster Socken, att deltaga uti val
af Riksdagsman utaf Bondeståndet till
instundande Riksdag; och skulle detta
ptotocoll tjena honom till fullmakt. -

/I. Bergholm/
v. Ordförande

Samma dag upläst och justeradt:
/A; anderson/
/Gustaf Olsson,/

Uppläst i Kyrkan d. 18 Juni 1865 af
/.C.A. Lönroth/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 juni 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106059.

Personrelationer