Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 april 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 april 1887

Anmärkning

Protokoll vid det val, som den
14 April 1887 uti Sockenstugan in
för undertecknad Ordförande i Kloster
Sockens Kommunalstämma, blifvit
hållet med de vid Riksdagsman-
naval Röstberättigade innom
nämnda Socken, för utseende
af Riksdagsman i Riksdagens
Andra Kammare för tiden
till den 1 nästinstundande
Januari Månad

S D
Sedan Riksdags Ordningens föreskrifter angå-
ende valrätt och valbarhet till Riks-
dagens Andra Kammare blifvit upplästa,
skedde upprop af de vid riksdagsman-
naval röstberättigade efter den justera-
de och godkända röstlängden för Kom-
munen, hvarvid röstsedlar aflemna-
des af nedan nämnde personer,
nemligen
Förman H Håkansson Bryggartorp
Smeden E G Engström Gustafslund
Arb: O G Pettersson Gustafslund
Fabriksarb: G E Rundström Haga
Arb A G Jansson Löfhagen
Fabriksarb: J Söderquist Siegesberg
Fabriksarb: C A Clasesson Tunaberg
Werkmästar C A Celen Tunaberg
Patron J Carlsson Djursta
Landtbrukaren G Olsson Eckersta
Landtbrukaren Aug Eriksson Svista
Landtbrukaren Carl Eriksson Svista
Landtbrukaren L J Andersson Gultbrun
Landtbrukaren J E Olsson Gårdskäl
Landtbrukaren Carl Olsson Glömsta
Landtbrukaren T H: Lundquist Hälltorp
Landtbrukaren C G Andersson Måsta
Landtbrukaren Olof Andersson Räksta
Landtbrukaren Carl Carlsson Räksta
Landtbrukaren J Eriksson Sahl
Landtbrukaren C W Wallin Skensta
Landtbrukaren C E Carlsson Skensta
Landtbrukaren P A Larsson Slagsta
Landtbrukaren Olof Eriksson Slagsta
Landtbrukaren P Larsson Årby
Landtbrukaren L E Olsson Ånsöga
Landtbrukaren Olof Eriksson Ånsöga
Landtbrukaren A Eriksson Qvinnersta
Landtbrukaren A F Andersson Ärna
Landtbrukaren P E Pettersson Ärna
Landtbrukaren N J Jansson Ärna
Arrendatorn A W Andersson Ärsta
Hemmansegaren P Nilsson Ärsta
Hemmansegaren A G Andersson Ärsta
Baron A Leijonhufvud Hvilsta
Landtbrukaren C O Olsson Gredby
Landtbrukaren Aug Olsson Quinnersta
Landtbrukaren J W. Carlsson Grönsta
Skomakar P G Zachrisson Skensta
Landtbrukaren C Fröman Helgesta

Efter att valsedlarna öppnats och sammanräknats befanns
att röster tillfallit nedannämnde nemnligen;
Hemmansegaren Carl Andersson i Hamra 31 röster
Hemmansegaren C. J Flodquist i Wiby 9 röster

Antalet röstberättigade innom Kommunen är 54 stycken

Som ofvan
/J, E, Olsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 april 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106053.

Personrelationer