Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 septetmber 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 septetmber 1905

Anmärkning

Protokoll, fördt vid extra kommunalstämma med
Klosters socken i Sockenstugan den 13 Sept. 1905.

§1.
Att justera protokollet valdes H. Engström ock V.
Hammarin Tunafors.

§2.
Granskades restlängderna öfver vid andra ock
tredje uppbördsstämmorna obetalta kommunal-
utskylder upptagande ett belopp af 1.337 kronor
på andra och 336 kronor på tredje restlängden
och beslöt Stämman att de skulle till laga in-
drifning befordras.

§3.
Röstlängden till kommande riksdags-
mannaval företeddes och blef af
Stämman med däri gjorda anteckningar
granskad och godkänd.

Som ofvan
/A, Ahlborg./

Justeradt:
/Joh, H, Engström/
/Vilh; Hammarin./

Uppläst i kloster kyrka Söndagen den 24 September 1905 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 septetmber 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106052.

Personrelationer