Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 september 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 september 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Komu-
nalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den
13 September 1902

§ 1
Att justera detta protokoll valdes Herrar
C Zakrison Skensta och Aug Olsson Qvinnersta

§ 2
Röstlängden till kommande riksdagsmana-
val företeddes och blef af stämman med
deri gjorda anteckningar granskad och
godkänd

§ 3
Restlängden å obetalta komunalutskylder
för kloster socken upptagande ett belopp
af Kronor 418 företeddes granskades och god-
kändes

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justerat
/Carl, Zachrisson/
/Aug, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 september 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106051.

Personrelationer