Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 oktober 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 oktober 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid
Kommunalstämma
med Klosters socken
i Sockenstugan den
13 Oktober 1906.

§1.
Delgafs Kongl. Majt:s nådiga bref angå-
ende socknens införlifning med
Eskilstuna stad och beslöts att brefvet
skulle läggas till handlingarne.

§2.
Restlängden å obetalta kommunal-
utskylder vid tredje uppbörden,
upptagande ett belopp af Femhun-
dra sjuttiotvå kronor (572) granskades
och godkändes, och beslöts att den
skulle till laga indrifning öfver-
lämnas.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/

Samma dag uppläst och godkändt,
/Aug. Pettersson/
/Arvid Olsson/

Uppläst i klosters kyrka söndagen den 14 Oktober 1906 af
/Ernst, Asplund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 oktober 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106050.

Personrelationer