Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 februari 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 februari 1886

Anmärkning

Prottokoll hållet vid Kommu-
nalstämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 13 Februari 1886.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Till sockneombud för att inför Wester och Öster
Rekarne Härads rätt Tisdagen den 16 Februari detta år höras öfver framställt
förslag {dels} om öfverflyttning från Fors Socken
af Wester Rekarne Härad till Kloster Socken af
Öster Rekarne Härad, af Tunafors Mekaniska
verkstad äfven kallad Tunafors Grepfabrik
samt det större Sliphuset vid Tunafors, äfven
som den under Kyrkoherde bostället Tuna ly-
dande bredängen, {dels} om öfverflyttning från
Kloster Socken till Fors Socken af lägenheten
Kranängen under Eskilstuna Kungsladugård
utsågs Herr J E Olsson i Gårdskäl.

§3.
Till Sockneombud att inför Öster Rekarne
Härads Rätt Tisdagen den 16 Februari detta år höras
öfver väkt förslag till omläggning af de
s.k. Djurbäcksbackarna belägna å allmänna
landsvägen emellan Hållsta gästgifvargård och
Nästtorps skjutsstation innom Näshulta
Socken af Södermanlands län utsågs Herr
J E Olsson i Gårdskär.

§4.
Att justera dagens prottokoll utsågs Herrar
C, Carlsson i Röksta och C O Olsson i Gredby

Som ofvan
/J, E, Olsson,/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/C, A, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 februari 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106043.

Personrelationer