Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 augusti 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 augusti 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 13:de Augusti 1863.

§1.
På grund af Kronofogden S. N. Levins Kungörel-
se af den 24:de Julii 1863, rörande nödige re-
parationer å Eskilstuna Cellfängelse, skall
ombud för socknen utses, för att sammanträ-
da å Tingshuset i Eskilstuna den 15 inneva-
rande augusti kl: 11 f: m: i och för att höras
och afgifva yttrande i denna sak; och
utsågs Herr Handlanden P: E: Blomquist,
utdrag af detta protocoll skall tjena
honom som fullmakt.

/J: A: Gyllenspetz/

Samma dag uppläst och justeradt
/A P; andersson/
/Carl, Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 augusti 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106042.

Personrelationer