Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 oktober 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 oktober 1883

Anmärkning

Protocoll hållet vid Kommunalstämma med Klosters
Socken i Sockenstugan den 12. October 1883.

§:1.
Såsom sockenombud att bevaka Socknens Rätt och bästa
rörande den såkallade Lasarettsvägens underhåll valdes Herr
C, Olsson i Glömsta att Lördagen den 13 i denna Månad
inför Kronofogden i orten å Tingshuset närvaro Kl.12. på dagen

§.2.
Att bevaka vederbörandes Rätt vid Sammanträde i Tings-
huset inför jegmästaren Herr Engeström den 13 i denna Månad
Kl: 11. f.m: rörande Skogsallmänningens angelägenheter
valdes såsom ombud Herr J.E. Olsson i Gårdskäl

Samma uppläst och justeradt.
/L;P; Åkerman/
/Olof Ericsson/
/L,F, Österwall/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 oktober 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106039.

Personrelationer