Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 mars 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 mars 1904

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kom-
munalstämma med Kloster. Socken
i Sockenstugan den 12 mars 1904.

§1.
Att. justera. detta protokoll valdes. C. Zakris-
son Skensta. och A. Pettersson Hannelund.

§2.
Till ombud; att å Socknens vägnar när-
vara vid Sammanträde å rådhussalen
i Eskilstuna den 24. i denna månad
kl. 1 e.m. med anledning af väckt
fråga om anläggande af jernväg
norr om Hjälmaren, mellan Eskilstu-
na och Örebro, valdes landtbrukaren
C. A. Olsson. Hugelsta och Fabrikör Joh.
Engström Tunafors, samt till supple-
anter landtbr. A. Ahlborg Grönsta,
och Gårdseg. A. Sahlin Kumla, Tunafors.

Som ofvan.
/Aug Olsson./

Justeradt.
/Aug Pettersson/
/Carl. Zachrisson/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 13 Mars 1904 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 mars 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106037.

Personrelationer