Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 juli 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 juli 1865

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstämma
med Kloster Socken i Sockenstugan
den 12:te julii 1865.

Hemmansegaren Anders Petter Andersson i
Heljesta valdes att bevista sammanträde med
Skjutsskyldige innom Öster Rekarne Härad i tings-
huset lördagen den 15:de dennes klockan
11 f.m., för att såsom Ombud för Kloster
Socken, för förklarings afgifvande, taga del
af anförda besvär mot Konungens Befall-
ningshafvandes i Länet Utslag den 22 sistl.
December, angående det vid Örsta varande
gästgifveriets förflyttande till Hamra by;
samt för att deltaga i granskningen af
nästlidne års räkenskaper öfver Rekarne
Häraders Allmänna medel.

/L;P; Åkerman/

samma dag uppläst och justerat.

/Gustaf Olsson/
/Lars Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 juli 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106035.

Personrelationer