Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 december 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 december 1864

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommu-
nalstämma med Kloster
Socken den 12 Decem-
ber 1864.

Hemmansegaren Carl Olsson i Glömsta
valdes att såsom Ombud för Kloster
Socken bevista sammanträde inför Härads
Rätten i Tingshuset tisdagen den 13 dennes,
klockan 12 på dagen, samt höras öfver väckt
förslag att Häradsboerne skulle öfvertaga
bron vid Tunafors och Eskilstuna Stad Ström-
bron till underhållande. -

/J: A: Gyllenspetz/

Sama dag up läst och Ljusteras intygar
/Carl Carlsson/
/A; anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 december 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106032.

Personrelationer