Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 oktober 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 oktober 1876

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters socken i sockenstugan
den 11 Oktober 1876.

{§.1.}
Kommunalstämmans ordförande, Herr L. P. Åkerman,
utsågs till fullmäktig för Klosters socken till sammanträde
med Rekarne Häraders sockneombud i tingshuset den
14 i denne månad, kl. 10 f.m., för öfverläggning och be-
sluts fattande i frågor om granskning af räkenskaperna
för tingshus- bro -och lasarettsvägbyggnadsmedlen, om erfoderlig
lokal med kassahvalf i tingshuset för Sparbanken, om nödiga
reparationer i tingshusbyggnaderna, allmänna broar
och Öster Rekarne Kompanis trossbod, och om sättet för an-
skaffande af medel härtill, för liquiderande af balans
i tingshuskassan, återgäldandet af förskotterade och fram-
deles uppkommande kostnader för utbuskning af vinter-
väg öfver Mälaren, om uppbörd af skjutsentreprenadafgifter
m.m. -

{§.2.}
Fjerdingsmannen J. E. Olsson i Gårdskäl utsågs att vara
ombud för Klosters socken vid sammanträde den 13 i denne
månad med intressenterne i Häradets Allmänning samt
att uppbära och vidare utdela de på socknen utfallna
allmänningsmedlen. -

Samma dag uppläst och justeradt.
/L; P; Åkerman/
/O. Olsson/
/C. Olsson,/

Uppläst i Klosters kyrka den 26 Nov. 1876 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 oktober 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106027.

Personrelationer