Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 november 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 november 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
stämma med Kloster Socken i
sockenstugan den 11 November 1893.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
C. A. Larsson Kumla och J. J. Jonsson Qvin-
nersta-

§2.
Till Sockenfullmäktig, för att Måndagen
den 27 instundande November kl. 12 på dagen
inställa sig inför Wester och Öster Rekar-
ne häradsrätt, att efter sockens förmedlade
hemmantal välja en ledamot i Öster Re-
karne härads egodelningsrätt, valdes landt-
brukaren Aug. Olsson. Qvinnersta.

§3.
Förslag till Reglemente för Kloster Sockens
fattiggård upplästes och godkändes detsam-
ma i sin helhet af stämman.

Som ofvan.
/Aug, Olsson,/

Justeradt
/J J Jonasn/
/C A Larsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 19 November 1893
af /J A Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 november 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106025.

Personrelationer