Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 juli 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 juli 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen ut-
lyst Kommunalstämma med
Kloster Socken i Sockenstugan
den 11 Juli 1885.

§1.
Till Sockne Ombud att närvara vid sammanträde inför
Domhafvanden i Tingshuset i Eskilstuna Onsdagen
den 15 Juli kl. ett förmiddagen för att höras
dels i fråga om tillsättande af ny tingsvakt-
mästare och dels i fråga om det bidrag Härads-
boarne kunna vara villiga att lemna aflidna
tingsvaktmästaren Hellströms enka utsågs nämn-
demannen Jonas Ersson i Sahl.

Samma dag uppläst och godkändt
/J,E, Olsson/
/J,W, Carlsson/
/C, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 juli 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106022.

Personrelationer