Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 april 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 april 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommun
nalstämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 11 April 1896.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
valdes Herrar A. Eriksson i Qvinnersta
och C. Carlsson Röksta.

§2.
Till ledamöter i taxeringskomiten för detta år
valdes:

Herrar. Fabrikör Joh. Engström Tunafors.
Aug. Olsson Qvinnersta
J. E. Olsson Skiftinge
P. Larsson. Årby
C. Aug. Larsson Kumla

samt till suppleanter, att tjenstgöra i den ordning
de här nämnas.

Herrar: C. Carlsson. Röksta.
A. Eriksson Qvinnersta.
G. W. Eriksson. Stjernholm.

§3.
Kronoafkortningslängden, upplästes
granskades och godkändes.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Anders Eriksson/

Uppläst i Klosters Kyrka Söndagen den 12 April 1896 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 april 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106019.

Personrelationer