Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 oktober 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 oktober 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommu-
nalStämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 10 Oktober
1885.

§ 1.
Stämman förklarades, uppå framstäld förfrå-
gan, vara lagligen utlyst.

§ 2.
Till Sockne-ombud för de tingshusbyggnads-
och väghållningsskyldige att närvara vid
Sammanträde inför Kronofogden i tings-
huset i Eskilstuna Lördagen den 17
dennes kl. 12 på dagen för att besluta
i åtskilliga frågor rörande tingshuset
och lasarettsvägen utsågs Herr Carl Olsson
i Glömsta.

Samma dag uppläst och godkändt.
/J, E, Olsson,/
/[J M] Werner/
/C, O, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 oktober 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106015.

Personrelationer