Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 maj 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 maj 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalstämma med
Kloster Socken i Sockenstugan
den 10 Maj 1890.

§1
Mantalslängden för innevarande år
företeddes granskades och godkändes.

§.2
Till ladamöter i Taxseringsnämnden för
detta år valdes Herrar
Friherre A Leijonhufvud Hvilsta
J E Olsson Skiftinge
C Carlsson Röksta
A Eriksson Qvinnersta
A Larsson Grönsta

Samt till Suppleanger att tjenstgöra
i den ordning de här nämnas
Aug Olsson Qvinnersta
O Eriksson Slagsta
P Larsson Årby

§3
Till Sockneombud att inför Wester och
Öster Rekarne Härads Rätt Sig inställa Mån-
dagen den 2 nästkommande Juni för att
Socknemännens Rätt och bästa iakttaga
och bevaka i fråga om indelning af
vintervägarna innom Barfva Socken
valdes Arrendatorn Herr P Larsson Årby

§4
Till Sockneombud att inför
Konungens Befallningshafvande
sammanträda å Rådhuset i Streng-
näs Fredagen den 30 innevarande
Maj kl 12 på dagen, för att öfverlägga
i fråga om byggande af Jernväg mellan
Eskilstuna och Söderlelge valdes Godsegaren
Herr Friherre A Leijonhufvud på Hvilsta.

§5
Till Resekostnad för ombudet till Strengnäs
anslog stämman 10 kronor att utgå ur
kommunalkassan

§6
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
C Carlsson Röksta och O Andersson Röksta

Som ofvan
/J, E, Olsson,/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 18 Maj 1890
af
/J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 maj 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106012.

Personrelationer