Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 augusti 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 augusti 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstämma med
Kloster Socken i Sockenstugan den 10 Augusti 1881.


§ 1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§ 2.
De af Kommitén för reglerande af rikets indelningar å sär-
skildt frågeformulär framstälda frågor upplätes och be-
svarades enligt anteckning å sagda formulär, hvarvid stämman
framhöll önskvärdheten af, att den vid Tunafors bruk mellan
Fors hemman och Bryggaretorp varande oredighet och otydlig-
het i sockengränsen måtte rätta derhän, att Eskilstuna å måtte
vid ofvan angifna ställe såsom eljest annars blifva gräns
mellan Kloster och Fors Socknar.

§ 3.
Herrar Carl Carlsson i Röksta och Olof Eriksson i Ånsöga
utsågos att Lördagen den 13 dennes justera detta protokoll
hos ordföranden. Som ofvan.
/L; P; Åkerman/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof Ericsson/

Uppläst i Kloster Kyrka Söndagen den 13 November 1881 af /E. G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 augusti 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106011.

Personrelationer