Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 april 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 april 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 10. April 1867.

{§.1.}
Possessionaten L. P. Åkerman på Hugelsta och
Landtbrukaren Carl Olsson i Glömsta utsågos till
valmän för Klosters Socken vid nästblifvande
Landstingsmannaval.

{§.2.}
Landtbrukaren Anders Petter Andersson i
Helgesta valdes att vara Ombud för Klosters
Socken vid instundande Bolagsstämma med Rekarne
Häraders Lazarettsintressenter. -

{§.3.}
Kommunalstämman förklarade sig icke hafva
något att erinra mot Stadsfullmäktiges i
Eskilstuna framställning derom, att Källarmä-
staren Alfred Törnblom må erhålla rätt
till utvärdshusrörelses bedrifvande med
utskänkning af spirituösa drycker vid lust-
stället Djurgården i Klosters Socken instun-
dande sommarmånader från och med den 1
Maj till den 1 October, med vilkor att bränvin
ej utlemnas annorledes än vid måltider
åt spisande gäster, samt att rörelsen under
Maj, Augusti och September ej får fortgå längre
än till klockan 10 på aftnarne. -

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat. -
/A; anderson/
/A, G Carlsson/

Förestående 2:ne Protocoller uppläste i Eskilstuna K:ka d. 14 April 1867 af
/I. Bergholm./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 april 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106010.

Personrelationer