Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 september 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 september 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalstämma med Kloster socken
i sockenstugan den 1 Septem-
ber 1903.

§1.
Restlängden å obetalta utskylder från
andra uppbörden för år 1902 upptagande
ett belopp af 969 Kronor 76 öre företed-
des granskades och godkändes.

§2.
Till ombud att inför Häradsrätten den
7. instundande September utse leda-
mot i ägodelningsrätten valdes
landtbrukaren Aug Olsson. Qvinnersta.
samt till suppleant landtbr. C. A.
Olsson. Hugelsta.

Som ofvan
/Aug. Olsson./

Samma dag uppläst och godkändt.

Justerat
/A. Sahlin/
/Gustaf Helin/

Uppläst i kloster kyrka söndagen den 6 September 1903
af /C. Sundström, v. P./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 september 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106009.

Personrelationer