Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 maj 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 maj 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster. socken
sammanträde i sockenstuga den
9 maj. 1903.

Närvarande undertecknad ordf. samt ledamöterna
A. Pettersson, C. Zakrisson, Aug. Carlsson, A.
Sahlin, A. Ahlborg, Edv. Olsson, C. Sund-
kvist. Axel Andersson. var frånvarande med
giltigt förfall.

§1.
Enk. Charlotta Pettersson, Svista beviljades
i hyreshjelp. från 1 Maj. till 1 November.
1903. Tio kronor.

§2.
Enk. Maria Lovisa Andersson. som var
i mycket fattiga omständigheter bevil-
jades på Distriktsledamotens A. Petter-
sons tillstyrkan Tio (10) Kronor. till
en klädning åt ett af sina barn
som går och läser.

§3.
Från doktorinnan Thunström hade skrift-
lig anhållan gjorts. om Kommunens
bidrag till en Klädning åt flickan
Anna Malmsten, som hade tjenst
hos henne, mot en aflöning af
4 kronor. pr. månad. hon skulle Kon-
firmeras i år. nämden beslöt afslå
denna begäran, då hon mycket väl
kunde få plats mot högre aflöning,
och i så fall ej behöfde anlita
kommun om något bidrag.

§3.
Som ledamoten. H. Engström var från-
varande utan att suppleant tillstädes-
kommit fälldes han att till Kommunens
Kassa böta 2 Kr.

[MARG: {bev}]

§4.
Att justera dagens protokoll valdes C.
Sundkvist och Edv. Olsson.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeras
/C, G, Sundqvist/
/J, E, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 maj 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105988.

Personrelationer