Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 oktober 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 oktober 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämndens sammanträde i
sockenstugan den 8 Okt. 1904.

Närvarande undertecknad. ordf. samt ledamö-
terna J. H, Engström, A. Pettersson, A. Sahlin.
C. Zakrisson, Aug Carlsson. G. Sundkvist,
Ax. Andersson, A. Ahlborg., Edv Olsson. och
C. A. Olsson.

§1.
till flickan. Anna Persson. dotter till
Sofia Persson, som nu vistas vid
Ulfhäll, beviljades Femton (15) Kronor
till kläder att utgå af hundskattekassan

§2.
Ordföranden meddelade att arbetskarlen
Lars Erik Persson den 1/10 måst intagas
på fattiggården, han var född 14/5 1833
bodde vid Persberg då han fyllde 60.
år, nämnden godkände detta.

§3.
Enk. Anna Lundberg från Hugelsta hade
anhållit att få hyresbidrag från den 24.
Oktober. då hon måste afflytta från
sin nuvarande bostad, nämnden an
såg att det var bäst både för henne
och barnen att, hon komme till fattig
gården, hvarför hennes begäran afslogs.

§4.
Edv. Olsson. Glömsta företedde en räkning
å ett par kängor till soldat Hurtigs
barn, som kostat Fyra kronor. 50 öre.,
nämnde godkände detta och skulle betal-
ningen utgå af hundskattekassan.

§5.
Att justera detta protokoll valdes J. H. Engström
och A. Ahlborg.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeras
/Joh, H, Engström/
/A, Ahlborg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 oktober 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105974.

Personrelationer