Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 november 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 november 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens Sammanträde i socken-
stugan den 8 Nov. 1902

Närvarande underteckn. ordf. samt ledamöter.
A. Sahlin, J. Hulterström, Aug Carlsson, A.
Pettersson. Axel. Andersson, A. Ahlborg, C. Zakrisson,
Edv. Olsson, Aug. Holmgren,

§1.
nämden valde ordf., A. Sahlin och Edv.
Olsson. att å nämdens vägnar uppgöra
förteckning å de personer, hvilka på
grund af fattigdom eller sjukdom böra
befrias från mantalspenningars utgörande
för år 1903.

§2.
Enkan Charlotta Pettersson. Svista beviljades
Tio (10) Kronor i hyreshjelp. från 1 Nov.
till 1 maj. 1903.

§3.
L. G. Eriksson. Sofieberg företrädde och
begärde att få understödet för sig och
sin hustru ökadt till 10 Kronor i mån
från 1 Dec, nämden beviljade detta.

§4.
Som ledamoten Joh Engström från Sam-
manträdet var frånvarande utan att supp-
leant tillstädeskommit fälldes han att
till Kommunens Kassa böta 2 Kronor.

[MARG:{bet}]

§5.
Att justera dagens protokoll valdes.
Ax. Andersson. Aug. Holmgren.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 november 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105972.

Personrelationer