Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 maj 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 maj 1886

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
Nämndens i Kloster Socken sam-
manträde i Sockenstugan den 8
Maj 1886

N:de undertecknad ordförande samt
Herrar G Abrahamson, N Werner,
O Andersson L Olsson C Wallin
J A Söderqvist C Olsson C O Olsson
Baron A Leijonhufvud.

§1 I anledning af skrifvelse från
KronoLänsman L Göthman om utseende af
tvenne personer för att tillsammans
med honom verkställa den i 24 § af Kung-
Förordningen angående vilkoren för försälj
ning af bränvin och andra brända och
distilerade spiritiösa drycker den 29 Maj 1886
föreskrifna besigtningen, hvilken besigtning
å lägenheten Djurgården der sådan försälj-
ning under sommarmånaderna blifvit
tillåten är af Länsmannen bestämd att ega rum
denna dag utsågs till ombud Herrar
J E Olsson i Gårdskäl och N Werner
på Skiftinge.

Samma dag uppläst och godkändt

/J E Olsson/
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/Gustaf Abrahamson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 maj 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105966.

Personrelationer