Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 maj 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 maj 1875

Anmärkning

Protokoll, fördt hos kommu-
nalNämnden i Klosters Socken
den 8 Maj 1875.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr A. V. Noreus
Herr Friherre A. Leijonhufvud
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Lars Erik Olsson i Ånsöga
Herr Jonas Eriksson i Sahl
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
Herr Olof Olsson på Skiftinge
Herr Carl Carlsson i Röksta

{§.1.}
Ordföranden jemte Herr O. Olsson på Skiftinge utsågos
att tillse hvilka åtgärder erfordrades för fattig-
huset, till befriande från väggohyra samt i andra
afseenden; hvarjemte desse herrar egde att derefter
om verkställigheten besörja.

{§.2.}
Som Anders Olsson i Römossen, hvars hustru fått
arf i nämnda lägenhet efter Lars Larssons Enka, fört
ett oordentligt och lättjefullt lefnadssätt, så att Nämn-
den tillförene måst till honom med hustru, hvilken är
ofärdig, samt fem barn lemna full fattighjelp; så
och då det kunde befaras att Anders Olsson icke
kunde rätt förvalta ifrågavarande arf, utan fa-
miljen snart nog åter kunde behöfva understöd af
kommunen; beslöts, till förekommande af sådant,
att Nämnden skulle ingå till Härads Rätten med
anhållan att Anders Olsson måtte blifva ställd
under förmyndare, samt dervid föreslå, att
Anders Larsson i Grönsta, såsom varande släg-
tinge, måtte blifva till förmyndare för Anders
Olsson förordnad.

Samma dag uppläst och justeradt:
/L; P; Åkerman/
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/C, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 maj 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105965.

Personrelationer