Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 juli 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 juli 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i kloster
sammanträde i socken-
stugan den 8 Juli 1899

Närvarande undertecknad ordf samt
Herrar ledamoter E Hagbeg Axel Anderson
A Holmgren C F Lindkvist C Zakrison A Ahl-
borg samt i stället för ledamoten Edv Olsson
supleanten A Olsson Eckersta frånvarande
ledamöterna J Engström och Wikt Anderson
samt med giltigt förfall Aug Olsson Qvin-
nersta

§1
Säkerhetshandlingarna för det till fjerding-
man A Sahlin ur Kommunens Kassor ut-
lemnade lånet företeddes för komunal-
nämden som ansåg desamma fullt
tryggande.

§2
Föredrogs J F Erikssons i Åkerfjellens
begäran om ett tillfalligt undestöd
för ett sitt ögonsjuka barn men kunde
nämden ej vid detta sammanträde bi-
falla hans begäran utan skulle detsamma
till behandling upptagas vid nästa samman-
träde, och utsågs ledamoten C F Lindkvist att
till dess undersoka om komunens mellankonst
vore af behof

§3
Som ledamöterna J Engström och Wikt An-
derson från sammanträdet uteblifvit utan att
suplent tillkallats dömdes de att till komunes
kassa böta hvardera 2 Kronor

§4
Att justera detta protokoll valdes leda-
moten Axel Andersson Ånsöga samt suplenten
A Olsson Eckersta

Som ofvan
/C, A, Olsson/
/Ax, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 juli 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105961.

Personrelationer