Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 oktober 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 oktober 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämndens i Kloster S:n samman-
träde i Sockenstugan d. 6 Okt. 1890.

Närvarande undertecknad Herrar: G Berglund
Hugelsta, A. Larsson i Grönsta, P. Larsson i Årby,
L. Olsson i Ånsöga, C. Olsson i Glömsta samt
Supleenterna: J Jonsson i Qvinnersta för C.
Carlsson i Röcksta och E. G. Engström Thunafors
för P. J. Söderqvist i Siegesberg.

§.1.
På Smidesarbetaren Oscar Ekholms hustru
Lovisa Charlotta Janssons ansökan om under-
stöd beviljade nämnden henne ett understöd
af 15 kr. i månaden tills vidare och skulle
nämnden söka [oläsligt] Konungens Befallningshafvande
att återfå ifrån Eskilstuna stad, der hon
har hemortsrätt, de förskotterade medlen
och att Eskilstuna stad ålägges draga försorg
om henne.

Som ofvan.

/Ax; K:son Leijonhufvud./
v. Ordf.

Justeras.
/Gustaf Berglund/
/P. Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 oktober 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105947.

Personrelationer