Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 oktober 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 oktober 1873

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Klosters Sockens Kom-
munalnämnd den 4. October 1873.

Närvarande H:r L. P. Åkerman
H:r O, Olsson i Skiftinge
H:r C, Olsson i Glömsta
H:r Ol. Ericsson i Ånsöga
H:r Gustaf Olsson i Eckersta
H:r Jonas Ericsson i Sal
H:r Jonas Larsson i Slagsta
H:r Lars Larsson i Grönsta
H:r A. W. Noreus i Tunafors
H:r Jan Jonas Jansson i Qvinnersta.
Baron Leijonhufvud hade anmält förhinder.

§.1.
Hemmansegaren Anders Larsson i Grönsta ut-
sågs att vara vittne vid Bränvins uppmätning och
profning vid Grönsta bränneri under inneva-
rande termin

{§.2.}
Arbetskarlen Jan Petter Janssons hustru, som varit och är
sängliggande sjuk, beviljades understöd för tre månader
till den 24 i denne månad med 5 rd [riksdaler] i månaden; efter
hvilken tid hon intages i fattighuset och der erhåller
understöd lika de öfriga hjonen.

{§.3.}
Det uppdrogs åt Ordföranden att efter omständigheterne
å Nämndens vägnar besluta om nödigt understöd åt
förre tjensteflickan Wilhelmina Odes barn.

Samma dag uppläst och justeradt.
/L; P; Åkerman/

/C, Olsson,/
/Gustaf Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 oktober 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105936.

Personrelationer