Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 juni 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 juni 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster Socken
Sammanträde i sockenstugan
den 4 Juni 1894.

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar ledamöter. Anders Larsson Grönsta
Olof Andersson Röksta, Anders Eriksson
Qvinnersta, J. J. Jonsson Qvinnersta och
E. G. Engström Gustafslund.

§1.
Nämden beslöt i likhet med hvad kommu-
nalstämman förut beslutat att tillstyrka
bifall till den af Fru Edla Sandberg.
hos Konungens Befallningshafvande
gjorda ansökan att utskänkningsti-
den vid sommarluststället Djurgården
med anledning af en Frimurarfest derstä-
des måtte få utsträckas till Kl. 1
på natten Fredagen den 8 i denna må-
nad.

Samma dag uppläst och godkändt.
/Aug Olsson/

/Olof Andersson/
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 juni 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105933.

Personrelationer