Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 juli 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 juli 1877

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Klosters socken den
4 Juli 1877.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr A. V. Noréus
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Jonas Eriksson i Sahl
Herr L. E. Olsson i Ånsöga
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Olof Olsson på Skiftinge.
Friherr Leijonhufvud anmäldes vara bortrest.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes till
dem understöden för ett halft år från den 1 i denne månad
till årets slut, på följande sätt:

1:o {Inom fattighuset:}
N:o 1. Förestånderskan Stina Hugg, erhåller i månaden - Kr 3,50.
2. Johanna Carlsdotter erhåller i månaden - 3.-
3. Ströms Enka erhåller i månaden - 3,50.
4. Anna Sofia Mellin erhåller i månaden - 3.-
5. Brita Stina Slag erhåller i månaden - 3-
6. förre Soldaten Ljung erhåller i månaden - 3-
7. förre Soldaten Sjögren erhåller i månaden - 1,50.
8. förre drängen Anders Petter Jonsson till kläder - 1:-
9. Arbetskarlen Jan Petter Perssons hustru {i månaden} 2,70.
10. förre Soldaten Brinks hustru, tillfälligt, {i månaden} 1,50.

2:o {Utom fattighuset:}
{I månaden:}
1. Enkan Norgren - 1,30.
2. Catharina Hedström vid Tunafors - 2.-
3. Enkan Malmqvist i Ärna - 2:-
4. Sven Larssons Enka i Grönsta -
5. Lars Nilssons Enka i Hugelsta - 3:-
6. Lars Erssons Enka i Ärna - 1,50.
7. Jan Jansson i Norrtorp - 2.-
8. Per Persson i Heljesta - 2.-
9. Anders Andersson med hustru i Gårdskäl - 3:-
10. Erik Anderssons Enka i Skensta - 2.-
11. Enkan Anna Greta Andersson från Måsta, nu
i Thorshälla, {på halfår 5 Kronor.}
12. Enkan Charlotta Berglund vid Tunafors, hyresbidrag - 1:-
13. Torparen Jonas Jansson från Hagnesta - 4.-
14. Sjuke Skoarbetaren P. G. Andersson vid Hellstugan
under Hugelsta - 4:-

{§.2.}
Understödet till församlingens fattiga barn af Galléenska
räntemedlen och fattigkassan bestämdes för innevarande
halfår, som följer:

N:o 1. f. d. Torparen Jonas Janssons från Hagnesta dotter
Katrinas 3 barn, hos morfadren, i månaden - Kr. 3:-

2. afl. Torparen Erik Jonssons från Gredby dotter {Maria
Christina}, hos drängen Erik Persson vid Nybybruk - 3:-

3. Samme mans son {Frans Victor} hos Torparen Anders
Gustaf Jansson i Ängstugan, Fors´ s:n -

4. Ogifta Maria Olsdotters i Wintertorp 3 barn, hos modren, - Kr. 5:-

5. Afl. Soldaten Falks Enkas 2 barn, hos modren, - 3.-

6. Afl. Erik Jonssons Enkas i Löfstugan 2 barn, hos modren, - 5:-

7. Jäderlunds son {Gustaf Edvard}, hos Smeden P. J. Pettersson
i Eskilstuna, - 3:-

8. Anders Qvicks Enkas son {Johan August}, hos modren, - 3:-

9. Tjenstflickan Wilhelmina Odes barn
{Anders Wilhelm}, hos henne, {vid Gredbylund, för}
Juli månad - 3:-

10. Anders Fredrikssons från Gärdtre son {Anders Wilhelm}
i Barnhemmet - 5.-

11. Wilhelmina Odes son {Carl Erik} i Barnhemmet - 5.

12. Ogifta Johanna Frids son {Frans Oskar} i Barnhemmet - 5.

13. Anders Fredrikssons från Gärdtre dotter {Wilhelmina} i Barnhemmet 5:

14. afl. Jonas Perssons från Gårdskäl dotter {Clara
Amanda} i Barnhemmet 5-

15. Afl. Gjutaren August Höglunds dotter {Johanna
Wilhelmina} i Barnhemmet 5.-

16. Ogifta Magdalena Persdotters 2 barn {Carl Oskar}
och {Maria Albertina} i Barnhemmet 10.-

17. f. d. Soldaten Lars Johan Brinks 2 barn, dottren
{Mathilda}, 12 år d. 29/6., sonen {Axel} 10 år d. 5/3. i Barnhemmet 10:-

{§.3.}
f. d. Soldaten Neijström förekom och begärde understöd för ett af
hans ogifta dotter på våren detta år framfödt barn;
men denna begäran afslogs, då det författningsenligt ålig-
ger modren att sjelf försörja sitt barn utan fattigvår-
dens betungande, samt ringaste bevisning ej före-
kommit derom att modren var dertill oförmögen.

{§.4.}
FattigvårdStyrelsen afslog Anna Lovisa Gustafssons
från Gårdskäl begäran att få hyresbidrag till hösten;
och grundades afslaget derpå att hon ansågs vara
arbetsför och således ej var föremål för fattigvårds-
omsorg.

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/

/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 juli 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105930.

Personrelationer