Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 augusti 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 augusti 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämndens i Kloster
socken sammanträde i
sockenstugan den 4 Augusti 1888

Närvarande undertecknad ordförande
samt Herrar Baron A Leijonhufvud,C,Carls
son C,O Olsson, P J Söderqvist,L Olsson
A Larsson och O Andersson.

§1.
Som Fattigvårds Styrelsen i Eskilstuna
hos Konungens Befallningshafvande
i Länet begärdt åläggande för Fattig-
vårds Styrelsen i Kloster att gälda lasa
retts kostnaden för å lasarettet
intagne förre pigan Augusta Josefina
Pettersson på grund af att hon i Kloster
borde ega hemorträtt;beslöt Nämnden
bestrida den gjorda begäran,af skäl att
ansökningen icke var ringaste styrkt,
dels personens i fråga inflyttning till
Kloster skedt efter 1887 års afslutade man
talsskrifning,dels och att hon icke vis-
tas så lång tid i Kloster att hon der
kunnat vinna hemortsrätt.

som ofvan

/J,E,Olsson,/

Justeradt

/C,O,Olsson./
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 augusti 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105927.

Personrelationer