Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalNämn-
dens i Kloster Socken sammanträde
Sockenstugan den 31 Oktober 1883.

N:de: Undertecknad Ordförande samt
Herrar Baron A. Leijonhufvud
Jägmästaren G. Noreus
Jonas Ersson i Sahl
Gustaf Abrahamsson i Hugelsta
Carl Carlsson i Röksta
Lars Olsson i Ånsöga
Olof Eriksson i Ånsöga
Carl Olsson i Glömsta
Gustaf Olsson i Eckersta.

§1.
Upprättades följande förslag till utgifts- och inkomst.
Stat för nästkommande år:

{Utgifter:}
Af Kyrkostämman beslutade:
för Skolväsendet af KommunalKassan 1524:94
för Skolväsendet Räntor och amortering 1050:84 2575:78
Orgelnist och Klockares lön 250:-

Af KommunalStämman denna dag beslutade
till fattigvården, omkring 3000:
Presterkapett, Jura Stolae 75
Aflöningar och Skrifbiträde 300:
Räntor och amorteringar 1065 4440:-
Oförutsedda behof 254:22
Summa 7520:-

{Inkomster}
Af Kyrkostämman beslutad uttaxering
af 50 öre för man och 25 öre för
quinna, omkring 250:-
Af KommunalStämman beslutad per-
sonlig afgift af 50 öre för man och
25 öre för quinna, omkring 250
Af jordtorpare och backstugusittare
1 Krona och af handtverkare, som
icke hafva fyrktal 2 Kronor af hvarje 100:-
Af Klosterström, enligt Kongl. Maj:ts dom 800. 1400.
Uttaxering i öfrigt enligt Kyrkostämmans
beslut: Till Kyrkliga ändamål af 12000 fyr-
kar à 14 öre 1680:
Uttaxering för skolväsendet à 7 öre 840. 2520:-
Af KommunalStämman beslutas
Af 12000 fyrkar till fattigvården och gemen-
samma behof à 30 öre 3600.-
Summa 7520:-

§2.
Beslöts att underhållet till Kommunens fattiga
skall för årets sista quartal skall utgå efter samma
grunder och till samma belopp för hvarje
hjon, som under sistförflutna tredje quartal.

§3.
L J Jansson begär hjelp till hyra för bostad
hos slagtaren A. F. Larsson med att belopp af
35 Kronor för ett halft år; och beslöt nämnden
att härför bevilja 15 Kronor såsom en skälig
ansedd godtgörelse för bostaden under ifrågavarande
tid; hvarjemte nämnden beslöt att för 1 år betala
hyran för ifrågavarande Jansson enligt Kontrakt
med Soldat Hurtig vid Slagsta Soldattorp.

§4
Anders Björkrot från Horsbrickan beviljades
ett understöd af tre Kronor i månaden från
den 1 Oktober.

Samma dag uppläst och godkändt

/L; P; Åkerman/
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/Gustaf Abrahamson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105922.

Personrelationer