Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1877

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kom-
munal Nämnden i Klosters
Socken den 31 Mars 1877.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud
Herr A. V. Noréus
Herr L. E. Olsson i Ånsöga
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Jonas Eriksson i Sahl
Herr Olof Olsson å Skiftinge
Herr Gustaf Olsson i Eckersta

{§.1.}
KommunalNämnden förklarade sig ej hafva något
att erinra mot Carolina Trosanders hos Länsstyrelsen
gjorda ansökan att under instundande sommarmånader,
vid det för Eskilstuna stad anlagda Luststället Djur-
gården i Klosters socken, få idka Värdshusrörelse med
utskänkning på sätt och med de inskränkningar, som
hennes ansökning innehåller.
/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/A V, Noréus/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105913.

Personrelationer