Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 december 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 december 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämndens i Kloster Sockens
sammanträde i Sockenstugan
den 31 December 1888.

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar C Olsson, C Carlsson L Olsson
P Larsson O Andersson och C O Olsson.

§1.
Företrädde Garfveriarbetaren Gustaf Adolf
Andersson vid Djurgården och begärde under-
stöd på grund av att han vore af bröst-
sjukdom oförmögen att sig och sin fa-
milj försörja, och bevilljades honom
nu tio kronor samt lika belopp nästa
qvartal, men som mannen den 1 oktober
detta år inflyttat till socken från Eskilstuna
stad hvarest han alltså bör ega hem-
ortsrätt, beslöts att, hos Konungens Befall-
ningshafvande göra yrkande om åläggande
för nämnde kommun att återgälda det
lemnade understödet

Som ofvan
/J, E, Olsson./

Justeradt

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 december 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105908.

Personrelationer