Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 mars 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 mars 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Klosters Socken
den 30 Mars. 1872.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
Herr Olof Olsson på Skiftinge
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Lars Larsson i Grönsta
Herr A. V. Noréus på Tunafors

Förfall var anmäldt af Friherre Leijonhufvud.
Herrar G. Zimmerman och Jonas Larsson i Slagsta
voro frånvarande utan anmälda förfall.

{§.1.}
Kommunal Nämnden förklarade sig ej hafva
något att erinra mot Carolina Trosanders
hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande gjorda
ansökan att få idka värdshusrörelse med ut-
skänkning af spirituösa drycker vid luststället
Djurgården i Klosters Socken instundande sommar-
månader.

{§.2.}
En rd [riksdaler] i månaden såsom hyreshjelp beviljades
Enkan Charlotta Berglund på Tunafors.

{§.3.}
Sedan Petter Persson vid Tunafors aflidit, så skulle
hans Enka erhålla 1 lispund mjöl och 50 öre i månaden.

{§.4.}
Herrar G. Zimmerman och Jonas Larsson i Slagsta,
hvilka utan anmälda förfall från dagens sammanträde
uteblifvit, skulle hvardera böta 2 rd till kom-
munalkassan.

Samma dag uppläst och justeradt:
/A, V, Noréus/
/L; P; Åkerman/
/C Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 mars 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105900.

Personrelationer