Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 juni 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 juni 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämndens i Kloster
Sockens sammanträde i
Sockenstugan den 30 Juni 1888.

Närvarande undertecknad ordförande
samt Herrar C Carlsson, C Olsson, O Andersson,
L Olsson, C O Olsson, A Larsson,
J I Jönsson och P Larsson.

§1.
Mönstrades församlingens fattigga och
bestämdes deras underhåll för nästa
halfår sålunda

Innom Fattighuset
N:o 1. Förestånderskan Mina Ode för månad 8 k:r
2. Stina Hugg för månad 3- 50
3. Johanna Carlsdotter för månad 3-
4. Ströms Enka för månad 4-
5. Anna Sofia Melin för månad 3-
6. Brinks Enka för månad 3-
7. Peter Janssons Enka för månad 3-
8. Hedda Jansson för månad 3-
9. Lennströms Enka för månad 3-
10. Lovisa Gustafsson för månad 3-
11. Erik Andersson Enka för månad 3- 50
12. Chatrina Hedström för månad 4-
13. A Perssons Enka för månad 3-
14. Edlunds Enka för månad 4-
15. Sjögren för månad 3-
16. A Andersson för månad 4-
17. Lindqvist för månad 3-
18. J Larsson med Hustru för månad 6-
19. Strandberg för månad 3-

Utom Fattighuset
N:o 20. Enkan Nordgren för månad 3 k:r
21. Enkan Fredricson Hallingelund för månad 1- 50
22. Per Jansson med Hustru Hangnesta för månad 5-
23. Anna Lindström från Torntorp för månad 4-
samt tillstånd att inflytta i fattighuset
24. Svensson för månad 5-
25. P Jansson från Grönsta Hyresbidrag för månad 3-
26. A Anderssons Enka Hvilsta för månad 2-
27. Quicks Enka för månad 3-
28. Enkan Ramberg Löfstugan för månad 3-
29. Döfstumme Andersson Fagerås för månad 4-
30. Maria Jansson från Ärna för månad 2-
31. Förrymde G R Svedins Familj för månad 8-
32. Likaledes mönstrades församlingens fatti-
ga barn och bestämdes understödet derför
N:o 1. Mina Odes son hos Wretling för månad 4 K:r
2. Mina Odes son hos Krig för månad 5-
3. Skräddar Larsson för Edlunds dotter för månad 5-
4. Björklunds Enka för sina barn för månad 10-

§2
Arbetskarlen E Ersson från Ärsta bevilljades
hyreshjelp med 10 kronor för halfåret

§3.
För att besigttiga huru vida vederbörande
lägenhetsegare vidtagit de dem förelagda åtgärder
som äro bestämda i nämndens af den 15 oktober
1887 förda protokoll valdes J E Olsson och
J Söderqvist Seigesberg.

§4
att justera dagens protokoll utsågs Herrar C O
Olsson Gredby och L Olsson Ånsöga.

som ofvan
/J, E, Olsson,/

Justeradt
/C, O, Olsson./
/Lars, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 juni 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105896.

Personrelationer