Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 juni 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 juni 1880

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Kommunal Nämn-
dens i Kloster Socken samman-
träde i Sockenstugan den 30 juni
1880.

Närvarande:Undertecknad ordförande samt
Herrar C.Carlsson i Röksta
L.E.Olsson i Ånsöga,
O.Eriksson i Ånsöga,
G.Olsson i Eckersta
C.Olsson i Glömsta
J.Eriksson i Sahl
J.A.Jansson i Qvinnersta
O.Andersson i Röksta

§1.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestäm-
des deras underhåll för årets senare hälft,sålunda:

A) {I.Fattighuset}.
1:o Förestånderskan Stina Hugg,för månad - 3,50.
2:o Johanna Carlsdotter för månad - 3:-
3:o Aflidne Soldat Ströms enka, för månad - 3:50
4:o Anna Sofia Melin för månad - 3:-
5:o Brita Stina Slag för månad - 3:-
6:o Aflidne Soldat Brinks enka för månad - 2:-
7:o Förre Soldaten Sjögren för månad - 2:-
8:o Aflidne Jan Petter Perssons enka för månad - 2:70.
9:o Anders Andersson med hustru för månad - 3:-
10:o förre pigan Carin Persdotter från Ärsta, för månad - 2:-
11:o Jonas Janssons enka från Hagnesta,för månad - 2:-
12:o Förre Snickaren Lindqvist från Ärna
13:o Enkan Lennström från Grönsta, för månad - 2:-
14:o Enkan Gustafsson från Gårdskäl för månad -

B) {Utom fattighuset}.
1:o Enkan Norgren, för månad - 2:-
2:o Catharina Hedström vid Tunafors,för månad - 2:-
3:o Sven Larssons enka i Grönsta,-
4:o Lars Erssons enka i Ärna, för månad - 1:50.
5:o Jan Jansson i Norrtorp, för månad - 3:-
6:o Erik Anderssons enka i Skensta, för månad - 2:50
7:o Enkan Anna Greta Andersdotter från Måsta,för månad - 2:-
8:o Charlotta Berglund från Tunafors,hyresbidrag för
hvarje år - 12:-
9:o Cajsa Olsdotter i Gärtre, för månad - 1:-
10:o Aflidne Smeden Carlssons enka från Nytorp,för månad - 4:-
11:o Arbetaren Björkroth med hustru i Horsbrickan
för månad - 3:-
12:o Enkan Lovisa Bergman fr.Klosterström för månad - 5:-
13:o Anders Persson med hustru fr.Gårdskäl för månad - 3:-
14:o Johanna Forslund vid Rosenlund för månad - 3:-
15:o Enkan Bergström i Slagsta för månad - 2:-
16:o Enkan Fredriksson från Hallingelund för månad - 1:-
17:o Lars Larsson på Gredby egor, för månad - 2:-

§2
Likaledes mönstrades församlingens fattiga barn och
bestämdes deras underhåll sålunda:

1:o Ogifta Maria Olsdotter i Wintertorp med 3 barn
för månad - 5:-
2:o Aflidne Soldat Falks enka i Löflund med 2 barn,för mån - 4:-
3:o Anders Qvicks enkas son Johan August för mån - 3:-
4:o Pigan Wilhelmina Odes son Anders Wilhelm för mån - 1:-
5:o Erik Jonssons enkas son i Löfstugan för mån - 5:-
6:o Jonas Perssons från Gårdskäl dotter Clara Amanda för mån - 3:-
7:o Pigan Wilhelmina Odes son Carl Erik i Barnhemmet för mån - 5:-
8:o Aflidne Gjutaren A.Haglunds från Klosterström
dotter Johanna Wilhelmina i barnhemmet för mån - 5:-
9:o förre pigan Magdalena Persdotters son Carl Oskar
och dotter Maria Albertina,båda i Barnhemmet för mån - 10:-
10 Aflidne Soldat Brinks barn.Erik Axel - i Barnhemmet för mån - 5:-
11:o förre pigan Carin Persdotters från Hagnesta dotter
Augusta i Barnhemmet,för månad - 5:-
12:o Aflidne arbetaren Lennströms son Carl Johan i Barnhemmet-
för månad - 5:-
13:o Gjutaren W.Sandbergs från Klosterström son Gustaf-
i Barnhemmet för månad - 5:-
14:o Enkan Gustafssons å Grönsta egor 4 barn,för månad- 12.
Enkan Gustafssons för gossen Carl-för månad 3:-

§3.
Som golfvet i fattighuset behöfver omläggas beslöt
Nämnden uppdraga åt ordföranden att derom
gå i författning samt att,om andra reparationer
erfordras jemväl på samma gång låta verkstäl-
la desamma.
På samma gång beslöts att,jemlikt brandsyneför-
rättningens föreläggande,anskaffa brandkärra,hvil-
ken anskaffas gemensamt med Fors Socken.

§4.
Åt Lars Olsson i Ånsöga och Olof Eriksson der-
sammastädes uppdrogs att låta på bästa sätt försälja
socknen tillhöriga 2:ne stugor,den ena å Hagnesta och
den andra å Grönsta egor.

Samma dag uppläst och godkändt.

/L;P;Åkerman/

/Lars,Olsson/

/Carl Carlsson/

/C,Olsson;/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 juni 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105894.

Personrelationer