Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 juni 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 juni 1879

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal- nämn-
dens i Kloster Socken sammanträde i
Sockenstugan Måndagen den 30 Juni
1879.

Närvarande voro undertecknad och nämndens samt-
liga ledamöter.

§1.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes deras un-
derhåll under innevarande års senare hälft sålunda:

{Inom fattighuset.}
N:o 1. Förestånderskan Stina Hugg, för hvarje månad - 3:50.
N:o 2. Hjonet Johanna Carlsdotter, för hvarje månad - 3:-
N:o 3. Hjonet Aflidne Soldat Ströms enka, för hvarje månad - 3:50
N:o 4 Hjonet Anna Sofia Melin, för hvarje månad - 3:-
N:o 5 Hjonet Brita Stina Slag, för hvarje månad - 3:-
N:o 6 Hjonet f.d. Soldat Brinks hustru, under vintern för hvarje månad - 2.-
N:o 7 Hjonet f.d. Soldaten Sjögren, under vintern för hvarje månad - 2:-
N:o 8 Hjonet f.d. drängen Anders Petter Jonsson, underhåll för hvarje månad 1:-
kläder för hvarje månad - 1:-
N:o 9. Hjonet Arbetaren Jan Petter Perssons hustru, underhåll för hvarje
månad - 2:70
N:o 10 Hjonet Anders Andersson med hustru från Gårdskäl, underhåll för
hvarje månad - 3:-
N:o 11 Hjonet f.d. Brita Carin från Ärsta, underhåll för hvarje månad - 2:-
N:o 12 Hjonet f.d. Smeden Wilhelm Carlsson, underhåll för hvarje månad - 3:50.

hvarjemte beslöts att anskaffa till fattighuset 3 nya jern-
sängar och 2 madrasser.

{Utom fattighuset.}
N:o 1. Enkan Norgren, för hvarje månad - 2:-
N:o 2 Karin Hedström från Tunafors för hvarje månad - 2:-
N:o 3 Sven Larssons enka i Grönsta för hvarje månad - 1:-
N:o 4 Lars Erssons enka i Ärna för hvarje månad - 1:50.
N:o 5 Jan Jansson i Norrtorp för hvarje månad - 3:-
N:o 6 Erik Anders enka i Skensta för hvarje månad - 2:-
N:o 7 Enkan Anna Greta Andersdotter från Måsta hos sin
son A. G. Sandborg i Thorshälla, för hvarje half
år - 5:-
N:o 8 Charlotta Berglund vid Tunafors erhåller hyresbi-
drag för hvarje helt år med - 12:-
N:o 9 Kajsa Olsdotter vid Gärdtre, för hvarje månad - 1:
N:o 10 Jonas Jonssons enka i Hagnesta för hvarje månad - 2:-
N:o 11 f.d. Drängen Albert Lång vid Hugelsta, för hvarje månad - 6:-
N:o 12 f.d. Drängen Olof Jonsson jemte hustru från
Hugelsta för månad - 2:-
N:o 13 Arbetskarlen Johan Björkroth jemte hustru, båda
vid Horsbrickan, för hvarje månad - 3:-
N:o 14 Enkan Lovisa Catharina Bergman jemte 1 dotter
från Klosterström, för hvarje månad - 3:-
hvarjemte ordföranden anmälde att han den 11 dennes till-
delat här ifrågavarande enka ett tillfälligt understöd
af 5 Kronor, hvilken åtgärd af nämnden gillades.

§2.
Likaledes mönstrades församlingens fattiga barn och
bestämdes deras underhåll för nästinstundande halfår
sålunda:

N:o 1. f.d. Pigan Catharina Jonsdotter i Hagnesta erhåller
för sina 2:ne yngsta barns underhåll för hvarje
månad - 5:-
och får inflytta i socknens stuga vid Norrtorp å
Grönsta egor, hvaremot äldsta flickan intages i
barnhemmet och åtnjuter der underhåll lika som
öfriga der intagna barn.
N:o 2. Aflidne Erik Janssons från Gredby son Frans
Victor, född den 23.9.1865, hos Torparen A. G.
Jansson vid Ängstugan i Fors Socken, för mån. 5:-
N:o 3. Ogifta Maria Olsdotters i Wintertorp 3 barn, för månad - 5:-
N:o 4 Aflidne Soldat Falks enkas 2 barn hos modren vid Löflund för månad - 3:-
N:o 5 Aflidne Anders Qvicks enkas son Johan August, född 1867, för månad - 3:-
N:o 6 Pigan Wilhelmina Odes son Anders Wilhelm hos Torparen
Westling i Torntorp, Stenqvista Socken för månad - 3:-
hvarjemte beslöts att kostnaden för ett bandage
för benen skulle utgå med 8 kronor, men vilkor
dock att detsamma skall, då detsamma ej mer er-
fordras för denna gosse, återlemnas till nämn-
dens ordförande.
N:o 7 Erik Janssons enkas i Löfstugan son Carl Erik, född den 30 Jan
1865, för hvarje månad - 5:-
N:o 8. Jonas Perssons i Gårdskäl dotter Clara Amanda i Sand-
stugan, för månad - 5:-
N:o 9 Smeden Wilh Carlssons hustru med barn, för hvarje månad 10:-
N:o 10 Anders Fredrikssons från Gärdtre son Erik Wilhelm
hos Torparen C. E. Hedström i Ängtorp, Kjula
Socken, för månad - 5:-
N:o 11 Pigan Wilhelmina Odes son Carl Erik, f. 10.2.73, i Barn-
hemmet - 5:-
N:o 12 Johanna Frids son Frans Oskar, f. 26.9.65, i Barnhemmet 5:-
N:o 13 Aflidne gjutaren A. Haglunds från Klosterström dotter
Johanna Wilhelmina, f. 17.5.67, för månad i Barnhemmet 5:-
N:o 14 f.d. Pigan Magdalena Persdotters son Carl Oskar,
född 26.8.71, och dotter Maria Albertina, född
1.3.74, i Barnhemmet - 10:-
N:o 15 Soldat Brinks barn Johanna Mathilda, f 23.6.65,
och Erik Axel, född 5.3.67, i Barnhemmet - 10:-
16. afl. Lars Nilssons i Hugelsta son Carl Erik född 65 30/1 i
Barnhemmet - 5

§3. Herrar Olof Olsson i Skiftinge och Carl Carlsson i
Röksta utsågos att Lördagen den 5 Juli kl. 12 på dagen
sammanträffa hos ordföranden för att justera detta
protokoll.

Justeradt.
/Carl Carlsson/

Som ofvan.
/L; P; Åkerman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 juni 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105893.

Personrelationer