Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 augusti 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 augusti 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Klosters Socken
den 30 Augusti 1871.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr V. Noréus
Herr A. F. Kohlström
Herr O. Olsson på Skiftinge
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Gustaf Olsson i Eckersta

Herrar G. Zimmerman,
och voro frånvarande
utan anmäldt förfall för Zimmerman och Jonsson,
hvadan desse begge sistnämnda skulle för
uteblifvandet plikta 2 rd hvardera.

{§.1.}
Förklaring skulle afgifvas till Kongl. Kammar
Rätten öfver Eskilstuna fattigvårdsstyrelses besvär,
i fråga om Pigan Anna Brita Ersdotters barns
fattigförsörjning; och skulle påståendet i besvären
bestridas på de grunder, som innefattas i
Länsstyrelsens uti målet den 13 sistlidne Maj.
meddelade Utslag.

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/

/C. Olsson/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 augusti 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 augusti 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105891.

Personrelationer