Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 september 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 september 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunalnämdens
i Kloster socken sammanträde i
sockenstugan den 29 Sept. 1894.

Närvarande undertecknad ordf, samt Herrar ledamöter.
A. Larsson, And. Eriksson, C. Eriksson. O. Eriksson
O. Andersson, E. G. Engström, Nils Jansson P. G.
Andersson, P. Larsson, samt i. st. för J. J. Jons
son G. W. Eriksson.

§1.
Beslöts att om någon ville och kunde få
någon af hjonen vid fattiggården till hjelp
i arbete skulle derför till fattiggården betalas
för manskön 40 öre, samt för qvinnskön 30
öre om dagen jemte kost. handtverkare
50 öre om dagen samt kost. De som
blifva intagna på fattiggården, men
sedermera blir utdömt att de tillhör
annan församling skall om de kan
utträtta något arbete vid gården den
församling som de tillhöra, derför
krediteras med 25 öre för hvarje dag
som de arbeta i annat fall ersättes
fattiggården med 75 öre om dagen
för hans underhåll och vård

Samma dag uppläst och godkändt
/Aug, Olsson/

/P, G, Anderson,/
/G, W, Erikson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 september 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105885.

Personrelationer