Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 november 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 november 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalnämn-
dens i Kloster Socken sammanträde i
Sockenstugan den 29 November 1879

Närvarande: Undertecknad Ordförande
Samt Herr Brukspatron Noreus
Olof Olsson i Skiftinge
Karl Karlsson i Röksta
Per Olsson i Gärtre
Lars Olsson i Ånsöga
Olof Ersson i Ånsöga
Karl Olsson i Glömsta
Gustaf Olsson i Eckersta

§1.
Såsom infordrad förklaring i anledning af landtbrukaren
J. W. Carlssons anförda besvär öfver honom förvägradt till
stånd att idka mindre partihandel med bränvin vid
Grönsta N:o 3 beslöt nämnden vidblifva det beslut, som
innehålles i protokollet för den 27 sistlidne Juli
samt förthy förorda meddelande af tillstånd åt besvä-
randen att idka mindre partihandel med bränvin
vid hemmanet Grönsta; och blef nu ett till
Kungl Maj:t stäldt yttrande godkändt och under-
skrifvet.

Samma dag uppläst och godkändt.
/L; P; Åkerman/
/A, V, Noréus./
/Per Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 november 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105880.

Personrelationer