Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 mars 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 mars 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Nämndens
i Kloster Socken sammanträde i Socken-
stugan den 29 Mars 1883.

N:de Undertecknad ordförande samt
Herrar O. Olsson i Skiftinge
Carl Carlsson i Röksta
Gustaf Olsson i Gärtre
Carl Olsson i Glömsta
Gustaf Abrahamsson i Hugelsta
Olof Eriksson i Ånsöga
Lars Olsson i Ånsöga äfvensom
suppl. jägmäst V. Noraeus och
Andersson i Röksta

§1.
Fördrogs en af Mamsell Albertina Trosander till
Konungens Befallninghafvande ingifven och af Stads-
fullmäktige förordad ansökning om rätt till idkande
af värdshusrörelse med utskänkning af spritdrycker
vid Djurgården under instundande sommarmånader
Maj - September; och beslöt nämnden såsom infordradt
yttrande förklara sig ej hafva något att erinra
vid ansökningen i fråga.

§2.
Beslöts att detta protokoll skall justeras den 31 Mars af Herrar
O. Olsson i Skiftinge och Carl Carlsson i Röksta.

Som ofvan.
/L; P; Åkerman/
/Carl Carlsson/
/O, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 mars 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105879.

Personrelationer