Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 mars 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 mars 1882

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalNämn-
dens i Kloster Sockens sammanträde
i Sockenstugan den 29 Mars 1882.

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt

Herrar Baron A. Leijonhufvud
O. Olsson i Skiftinge
Carl Olsson i Glömsta
G Olsson i Eckersta
Per Olsson i Gärtre
C Carlsson i Röksta
G. Abrahamsson å Hugelsta
Lars Olsson i Ånsöga
Olof Ersson i Ånsöga

§1.
Beslöts att såsom infordradt yttrande öfver Stads-
fullmäktiges i Eskilstuna gjorda framställning om
tillstånd för Mamsell Carolina Trosander att under
instundandande sommarmånader få idka värds
husrörelse vid sommarluststället Djurgården att
KommunalNämnden skulle förorda bifall till
den gjorda framställningen.

§2.
Till Sven Larssons enka i Grönsta beviljas ett månad-
ligt understöd af 2 Kronor från och med den
1 innevarande Mars samt
till Anders Svensson på Gredby egor 5 Kronor i må-
naden och till Carl Olsson 1 krona, hvarjemte
han tillåtes inflytta i fattighuset.

Samma dag uppläst och godkändt
/L; P; Åkerman/

/Ax; K:son Leijonhufvud/
/Gustaf Abrahamson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 mars 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 augusti 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105878.

Personrelationer