Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 juni 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 juni 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet hos Kommunalnämden
i Klosters socken den 19 Juni 1878.

{Närvarande:} H:r L. P. Åkerman
H:r Olof Eriksson i Ånsöga
H:r Carl Olsson i Glömsta
H:r Jonas Eriksson i Sahl
H:r A. V. Noreus
H:r Friherre A. K:son Leijonhufvud
H:r C. Carlsson i Röksta,
H:r Gustaf Olsson i Eckersta
H:r Jonas Jansson i Qvinnersta,
suppl.

{§1.}
Mönstrades församlingens äldre fattige och bestäm-
des understöden till dem för ett halft år, från den
1 nästkommande Juli till årets slut, på följande
sätt:

{Inom fattighuset:}
N:o 1. Förestånderskan Stina Hugg, i mån. - 3:50
N:o 2. Johanna Carlsdotter i mån. 3.-
N:o 3. Ströms Enka - i mån. 3:50.
N:o 4. Anna Sofia Melin - i mån. 3.-
N:o 5. Brita Stina Slag - i mån. 3.-
N:o 6. förre Soldaten Sjögren - i mån. 1.50.
N:o 7 Förre drängen Anders Petter Jons-
son, till kläder, i mån 1.-
N:o 8. Arbetskarlen Jan Petter Perssons
hustru - i mån 2.70.
N:o 9 Förre Soldaten Brinks hustru - i mån 1.50.
N:o 10. Anders Andersson med hustru i mån 3.-

{Utom fattighuset:}
N:o 1. Enkan Norgren - i mån. 1.30.
N:o 2. Enkan Katrina Hedström vid Tunafors i mån. 2.-
N:o 3. Sven Larssons enka i Grönsta - i mån. 2-
N:o 4. Lars Erssons enka i Ärna - i mån. 1.50.
N:o 5. Jan Jansson i Norrtrop - i mån. 2-
N:o 6. Erik Anders Enka i Skensta - i mån. 2-
N:o 7. Enkan Anna Greta Andersson i Måsta i ½ år 5.-
N:o 8. Charlotta Berglund vid Tunafors årl. bidrag 12.-
N:o 9. Jonas Janssons enka i Hagnesta, i mån, 2-
N:o 10. förre pigan Karin i Ärsta - i mån, 2.-

{§2.}
Understöd till sockens fattiga barn bestämdes
för tiden från den 1 Juli till årets slut till
följande belopp:
Kronor.
N:o 1. Pigan Catharina Jansd:rs i Hagnesta 3 barn, mån. 5.-
N:o 2. Afl. Erik Jonssons fr. Gredby dotter, Maria [Chri] mån. 3.-
N:o 3. Samme mans son Frans Viktor - mån. 5.-
N:o 4. Og. Maria Olsdotters i Wintertorp 3 barn - mån. 5.-
N:o 5. Afl. Soldaten Falks enkas 2 barn - mån. 3.-
N:o 6. Anders Qvicks enkas son hos modren - mån. 3.-
N:o 7. Vilhelmina Odes barn. - mån. 3.-
{I Barnhemmet.}
N:o 8. Anders Fredrikssons fr. Gerdtre son, Er. Vilh. - mån. 5.-
N:o 9. Vilhelmina Odes barn - mån. 5.-
N:o 10. Johanna Frids son, Frans Oskar - mån. 5.-
N:o 11. Jonas Perssons i Gårdskäl d:r Clara Amanda i mån. 5 kr.
N:o 12. Gjutaren Anders Höglunds d:r Johanna Vilh. i mån. 5.-
N:o 13. Magdalena Persdotters barn, Carl Osk o. Maria
Albertina - i mån. 10.-
N:o 14. F. Soldaten Brinks barn, Johanna Mathilda
o. Erik Axel - i mån. 10.-
15. Erik Janssons Enkas i Löstugan son - i mån. 5.-
[MARG: (ej i barnh.)]
16. Lars Nilssons i Hugelsta enkas son - i mån. 5-
[MARG: (I barnh.)]

{§3.}
Beslöts, att sockens fattighus skulle rödstrykas, och
knuterne oljemålas hvita.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/C, Olsson,/
/J; Ericksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 juni 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105874.

Personrelationer