Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 juni 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 juni 1872

Anmärkning

Protkoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Klosters Socken den
29 Juni 1872.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre Leijonhufvud
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Olof Olsson, Skiftinge
Herr Olof Eriksson, Eckersta
Herr Jan Jonas Jonsson i Qvinnersta
Herr Jonas Larsson i Slagsta
Herr Lars Larsson i Grönsta
Herr G. Zimmerman
Herr Olof Gustafsson i Eckersta
Herr A. V. Noreus.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes under-
stödet till dem för ett halft år från den 1 instundande Juli.
till årets slut, på följande sätt:

1:o {Inom fattighuset:}
N:o 1 Förestånderskan Stina Hugg erhåller i månaden 1 lispund mjöl
och - [Riksdaler] Rd 1,50.
2. Blinda Maria Ersdotter, erhåller 1½ lispund mjöl och - Rd 1.-
3. Johanna Carlsdotter, - 1 lispund mjöl och - Rd 1-
4. Lisa Larsdotter, - 1½ lispund mjöl och - Rd 1.-
[MARG: Död-
n:o 4.
död den 22
Juli]
5. Anders Nilssons Enka - 1½ lispund mjöl och - Rd 1.-
6. f. Drängen Lars Gustaf Persson, 1 lispund mjöl och - Rd 1:-
7. f. Drängen Anders Gustaf Malmsten, 1 lispund mjöl och - Rd 1.-
8. Anna Sofia Melin, - 1 lispund mjöl och - Rd 1.-
9. Ströms Enka - 1½ lispund mjöl och - Rd 1:-
10. Anders Perssons Enka - 1 lispund mjöl och - Rd 1.-
11. Erik Nilssons Enka - 1 lispund mjöl och - Rd 1.-
12. Brita Stina Slag - 1 lispund mjöl och - Rd 1.-
13. afsk. Soldaten Stens Enka - 1 lispund mjöl och - Rd 1:-
14. f. Trumslagaren Revelj - 1 lispund mjöl och - Rd 1:-

Skolande hvardera dessutom erhålla ½ Kanna ärter i månaden.

2:o {Utom fattighuset:} I månaden:
N:o 1. Enkan Norgren från Lönsta, ½ lispund mjöl och - 50 öre
2. Enkan Maria Ersd:r hos Sold. Svedin, 1 lispund mjöl och - 1: rd
3. Soldaten Froms Enka i Ärsta - 1.-
4. Maria Björk vid Tunafors - 1,50.
(5. Jonas Jansson i Hagnesta uteslutes.)
5. Petter Perssons Enka vid Tunafors, 1 lispund mjöl och - 0,50.
6. Jonas Nilssons Enka vid Tunafors, 1 lispund mjöl och - 1.-
7. Erik Westman, 1 lispund mjöl och - 2.-
8. Enkan Maja Stina Andersd:r på Gredby, ½ lispund mjöl och - 50 öre
9. Enkan Malqvist i Ärna, 1 lispund mjöl.
10. Enkan Greta Hugg vid Hugelsta, ½ lispund mjöl och - 50. öre
11. Sven Larssons Enka vid Grönsta, 1 lispund mjöl och - 1:-
12. Lars Nilssons Enka vid Hugelsta, 2½ lispund mjöl och - 1:-
13 F. drängen Anders Petter Jansson från Gärdtre, ½ lispund mjöl
och till kläder - 50 öre.
14. Catharina Hedström vid Tunafors - 1:-
15. Lars Erssons Enka i Ärna, 1 lispund mjöl.
16. Jan Jansson i Norrtorp, 1 lispund mjöl.
17. Per Persson i Helgesta, ½ lispund mjöl.
18. Enkan Stina Ersdotter från Måsta, nu i Lijsta hos en
måg vid Wingsleör - 50 öre.
19. Enkan Charlotta Berglund vid Tunafors, hyreshjelp i mån. - 1:-

{§.2.}
Understödet af Galleénska medlen till de fattiga barnen
bestämdes för sex månader från den 1 instundande Juli
till årets slut; och skulle dessa barn i månaden erhålla:

N:o 1. Anders Qvicks Enkas dotter {Mathilda} hos
Soldaten Hasts Enka i Ånsöga - 4.-
[MARG: 61 19/3]

2. Densammas Söner {Carl Gustaf} och {Johan August}
hos modren - 4.-
[MARG: 58. 63.]

3. Afl. Olof Anderssons i Grönsta barn {Agnes Charlotta}
och {Lovisa Mathilda} hos Lars Bergman i Janslunda - 6.-
[MARG: 58 60.]

4. Gustaf Sjögrens dotter {Anna Charlotta} hos Axel
Wilhelm Olsson i Hellby - 4.-
[MARG: 58.]

5. Carl Erik Falks Enkas ett barn, hos henne, - 2-

6. Olof Perssons vid Sahl Enkas son {August} hos Erik
Ersson i Ekeby, Thorshälla S:n, - 3.-
[MARG: 59.]

7. Enkan Anna Sofia Jäverts son {Carl Johan}, hos
modren - 2.-
[MARG: 61.]

(8. Soldaten Lindbergs Enkas dotter {Anna Lovisa} hos
And. Petter Eriksson i Eskilstuna uteslutes).

8. Densammas son i Barnahemmet - 5.-
[MARG: 63.]

9. Anders Fredrikssons från Gärdtre dotter {Anna Sofia} hos
P. E. Lundqvist i Svista - 2.-
[MARG: 59.]

10. Samme mans son {Anders Gustaf} i Barnahemmet - 5.-
[MARG: 61 23/5.]

11. Samme mans dotter {Wilhelmina} i Barnahemmet - 5.-
[MARG: 63 5/4.]

12. Samme mans son {Erik Wilhelm} hos Torparen Anders
Eklund i Heby, Kjula S:n - 4.-
[MARG: 65 8/1]

13. afl. Erik Jonssons i Löfstugan 3 barn hos modren - 5.-
{Andrea Sofia}, {Brita Christina} och {Carl Erik}.
[MARG: 58 65 67]

14. afl. Snickaren Jonas Perssons från Gårdskäl son {Anders
Gustaf} hos Anders Andersson i Ärsta - 3.-
[MARG: 57 9/11.]

15. Samme mans son {Frans Erik} hos Skräddaren Hallberg
vid Årbylund - 5.-
[MARG: 63 19/8.]

16. Samme mans son {Johan Henning}, från Barnahemmet till
annat fosterfolk, efter Ordförandens bepröfvande - 4:-
eller högst 5 rd
[MARG: 60 23/11]

17. Samme mans dotter {Clara Amanda} i Barnahemmet - 5.-
[MARG: 66 31/3]

18. Arbetskarlen Jäderlunds son {Gustaf Edvard} hos Smeden
Björnberg i Eskilstuna - 5:-
[MARG: 63 7/4.]

19. Petter Petterssons vid Tunafors dotter {Augusta} i Barnahemmet - 5:-
[MARG: 67 19/7.]

20. Erik Anderssons Enkas i Skensta son {August} hos henne - 3:-
[MARG: 59]

21. afl. Torparen Jan Erik Janssons vid Gredby 2:ne barn {Maria
Christina} och {Frans Victor} hos And. Gustaf Jansson
i Ängstugan, Fors´ S:n - 9.-
[MARG: 62. 65.]

22. Samme mans dotter {Sofia} hos Kakelugnsmakaren
Thelin i E:a - 4.-
[MARG: 59.]

23. Afsk. Gardisten Bergquists son {Frans Henrik Theodor}
i Barnahemmet - 5.-

24. Ogifta Maria Olsdotters i Wintertorp 2 barn,
hos henne, - 3.-

25. Arbetaren Lindbloms vid Gårdskäl son {Carl} i Barna-
hemmet - 5.-
[MARG: 62.]

26. afl. Soldaten Falks Enkas 4 barn i Löflund, hon henne - 6.-

27. Ogifta Johanna Frids son {Frans Oskar} hos modrens
syster - 2,50.
[MARG: 64 26/9.]

{§3.}
Kommunal Nämnden förklarade sig låta bero vid Kongl.
Kammar Rättens Utslag den 12 Mars 1872, angående
fattigförsörjning åt Pigan Anna Britta Ersdotters barn
Anna Hulda; och öfverlemnades åt Ordföranden
att uppgöra med Eskilstuna FattigvårdsStyrelse angående
liqviden för samma barns underhåll till dess död.

Samma dag uppläst och justeradt.
/L P Åkerman/

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/C, Olsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 29 juni 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105873.

Personrelationer